qanacaq

qanacaq
is.
1. Düşüncə, şüur, anlaq. Amma mənim qanacağıma görə, sizin kitabınızda olan məlumat məhz Avropa və Rusiya mənbəyindən əxz olunmuşdur. C. M.. Dil eyni zamanda şəxsiyyətin qabiliyyət və qanacaq dərəcəsini bildirən bir məhək daşıdır. M. İ..
2. Ədəb, mərifət, tərbiyə. Bu adamda heç bir qanacaq yoxdur.
3. Zehniyyət, görüş mənasında. Bəs hər zəmanənin bir qanacağı var ki, bu qanacağı ol zəmanənin kitablarından, xalqının adətlərindən, işlətdiyi əsbab və qeyrədən bilmək olur. N. V..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • mərifət — is. <ər.> 1. Ədəb, tərbiyə, qanacaq, kamal. Qızın mərifəti. – Qabiliyyətdə, mərifətdə, kamalda; Bu cahanda sənin kimi can olmaz. A. Ə.. Paşa bəy pristavı ağıldan kəm, qorxaq saydığı kimi, onun qanacaq və mərifətinə də xor baxırdı. Ə. Vəl..… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • annax — (Şəmkir) qanacaq, mərifət. – Onda heş annax, mərifət nişanı yoxdu …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • anadangəlmə — sif. 1. Lap doğulandan xas olan; xilqətində, yaradılışında olan; fitri. Anadangəlmə nöqsan. Anadangəlmə pəltək. Anadangəlmə lal. – <Mürşüd:> Adamda gərək qanacaq anadangəlmə olsun. S. Rəh.. <Əzizin> . . anadangəlmə sağ ayağı sol… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • anlaq — is. Düşüncə, qanacaq, mərifət, dərrakə. <Ağa Qurban:> Bizim bu yekəpapaqlarda anlaq nə gəzir, gedirlər bazara, gəlirlər evlərinə, bir az zəhrimar yeyib yıxılıb yatırlar və elə bilirlər ki, həyat sürürlər. Ə. H …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • düşüncə — is. 1. Xəyal, fikir. Düşüncələrə dalmaq. – Polad qərq olaraq düşüncələrə; Əlvida elədi ilk məhəbbətə. M. R.. // Fikrə, xəyala gələn şeylər; xəyalat. Düşüncələrindən ayrıla bilmir. – Mən belə acı düşüncələr içində olduğum halda, birdən… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • maya — 1. is. <fars.> 1. Bəzi qidalarda qıcqırma əmələ gətirən maddə. Xəmir mayası. Pendir mayası. Maya vurmaq – bax mayalamaq 1 ci mənada. Qatığa maya vurmaq. 2. biol. Rüşeym, döl. Mayası pisdir. // məc. Əsas, əsil kök. Bu torpaqdır varlığımın… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • məhək — is. <ər.> Qızıl və gümüşün əyarını təyin edən bir cins daş. Məhək daşı – 1) məhək; 2) məc. bir şeyin keyfiyyəti, dəyərini göstərən şey. Dil eyni zamanda şəxsiyyətin qabiliyyət və qanacaq dərəcəsini bildirən bir məhək daşıdır. M. İ..… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • şüur — is. <ər.> 1. Dərrakə, anlaq, düşünmə; dərk etmə, anlama qabiliyyəti. Şüuru dolaşmaq – sözünü, işini, hərəkətini bilməmək; ağlı çaşmaq. <Alagöz> başını itirir, onun . . şüuru dolaşırdı. S. R.. Şüuruna çatmaq – başa düşmək, anlamaq.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”